Výběrové řízení na vypracování Územní studie

Obec Šitbořice vypisuje veřejnou zakázku na pořízení územní studie dle přiloženého zadání.

Nabídky podávejte v zapečetěné obálce s nápisem "Neotvírat - veřejná zakázka - územní studie" nepozději do 2.3.2018 do 10:00 hodin na adresu: Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice.
Nabídka musí obsahovat doklad potvrzující kvalifikační předpoklady zhotovitele a návrh smlouvy o dílo.
Termín pro dokončení vypracování územní studie požadujeme nejdéle 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Zadání si můžete stáhnout zde.

Zpět | Tisk