Obecní úřad informuje

Uzavírání smluv s novým provozovatelem na dodávku pitné vody

23. 11. 2017 | Info pro občany

Informace

Podklad pro uzavření smlouvy

Zpět | Tisk