Ukončení dodávek vody společností VAK Břeclav

Vážení občané,

v těchto dnech dostáváte poštou od společnosti VAK Břeclav oznámení o ukončení smlouvy na dodávku vody k 31.12.2017. Toto je součástí plánovaného přechodu na nového provozovatele a dodavatele pitné vody, kterým bude od nového roku Vodárenská akciová společnost Brno. Momentálně s touto společností projednáváme technické záležitosti ohledně podpisu nových smluv.
Pracovníci Vodárenské akciové společnosti budou dojíždět do Šitbořic, kde budou s jednotlivými odběrateli uzavírat nové smlouvy o dodávce vody. Místo a termíny vám budou včas sděleny místními sdělovacími prostředky. Vyčkejte na vyhlášení termínů k podpisu nových smluv. Dodávka vody nebude přerušena ani v případě, že by se smlouva z jakéhokoliv důvodu nestihla podepsat do konce tohoto roku.

Zpět | Tisk