Veřejná zakázka - oprava podlahy v klubovně

Obec Šitbořice vyhlašuje výběr dodavatele na opravu podlahy v klubovně místní Sokolovny.

Jedná se o pokládku vinylu na staré parkety, které budou před tím vyrovnány stěrkou s AR vlákny dle slepého rozpočtu.
Nabídky s vyplněným slepým rozpočtem posílejte nejpozději do 26.7.2017 do 16:00 hodin na OÚ Šitbořice.
Nabídka musí obsahovat smlouvu o dílo, ve které nesmí chybět termín dokončení, cena a záruka.
Prohlídka na místě je možná kdykoliv v pracovní době OÚ Šitbořice.

Slepý rozpočet

Zpět | Tisk