Veřejná zakázka - úprava prostranství před radnicí

Obec šitbořice vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku  "Úprava prostranství před radnicí"

Zadávací podmínky:
Nabídky budou přijímány nejpozději do 13.7.2017 do 16:00 hodin v zapečetěné obálce s nápisem "Neotvírat, veřejná zakázka - úprava prostranství před radnicí." Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo, ve které bude uvedena nabízená cena, záruka, a termín dokončení. Termín zahájení bude možný od 18.7.2017. Obec Šitbořice požaduje pouze stavební práce, dodávku a montáž vodního prvku. Výsadba rostlin není součástí této zakázky. Džbán vodního prvku požadujeme o velikosti 80-100 cm na výšku, materiál, ze kterého bude vyroben, musí odolávat povětrnostním vlivům a částečně vandalismu. Zmenšený vzor džbánu si uchazeči mohou vypůjčit na OÚ Šitbořice. Zdrojem vody je studna, jejíž vyústění je ve vzdálenosti cca 8m od středu vodního prvku. Voda mezi prvkem a studnou bude cirkulovat. Zaoblené lavičky budou vystavěny z betonu a obloženy kamenem, sedák bude z masivního dřeva o síle nejméně 40 mm. Případné dotazy požadujte u starosty obce na tel. čísle 608 760 616.

Zde si můžete stáhnou projektovou dokumentaci a vizualizaci:

Vytyčovací plán
Lavička
Detaily
Povrchy
Vizualizace

Zpět | Tisk