Veřejná zakázka - MŠ fasáda

Meteřská škola Šitbořice vyhlašuje výzvu k podání nabídek na opravu fasády na budevě MŠ.
Zadávací dokumentaci si můžete stáhnout z následujících odkazů.

Textová část
Splepý rozpočet

Zpět | Tisk