Veřejná zakázka - nákup chladící vitríny na víno

Obec šitbořice vypisuje veřejnou zakázku na dodávku chladící vitríny na víno.
Požadované parametry:
Celonerezové provedení, 3 výstavní police, každá s kapacitou nejméně 30 lahví, chlazený úložný prostor pro nejméně dalších 100 lahví. Požadovaná teplota 10st. s regulací. Kolečka pro snadnou manipulaci, z toho 2 brzděná.
Součástí nabídky musí být návrh kupní smlouvy s uvedením záručních a platebních podmínek a termínu dodávky.
Obec neposkytuje zálohu. Platba bude provedena po dodání zboží na základě vystavené faktury.
Nabídky budou přijímány do 13.3.2017 do 16:00 hodin na podatelně OÚ Šitbořice a to osobně nebo poštou.
Obálku s nabídkou označte nápisem "Neotvírat - veřejná zakázka - chladící vitrína"

 

Zpět | Tisk