Veřejná zakázka - projekty a inž.činnost na IS za školou

Obec Šitbořice vyhlašuje výzvu k podání nabídek na tvorbu projektů a inženýrskou činnost pro výstavbu inženýrských sítí za školou.

Zadávací dokumentaci si můžete stáhnout z následujících odkazů.

Textová část
Krycí list
Návrh smlouvy
Prohlášení dle § 74

Zpět | Tisk