Místní poplatky v roce 2019

Oznamujeme občanům, kteří neplatí místní poplatky (poplatek za odpady, psa a stočné) prostřednictvím SIPO, že jejich splatnost je  nejpozději 31.03.2019. Platbu můžete provést osobně na pokladně OÚ, nebo bezhotovostně zasláním na účet číslo 4121651/0100, VS 1340+číslo domu, do zprávy pro příjemce uveďte "poplatky 2019". Výše poplatků zůstává stejná jako v loňském roce: poplatek za odpady 440,- Kč/osoba/rok, stočné 720,- Kč/osoba/rok, 1. pes 100,- Kč/rok, 2. a každý další pes 150,- Kč/rok. Poplatek za odpady za RD, ve kterém není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba, platí vlastník domu ve výši jako za jednu osobu, tj. 440,- Kč/rok.

 

Zpět | Tisk