Místní poplatky v roce 2018

Žádáme občany, kteří neplatí místní poplatky (poplatek za odpady, psa a stočné) prostřednictvím SIPO, aby je uhradili nejpozději do 31.03.2018. Platbu můžete provést osobně na pokladně OÚ, nebo bezhotovostně zasláním na účet číslo 4121651/0100, VS 1340+číslo domu, do zprávy pro příjemce uveďte "poplatky 2018". Výše poplatků zůstává stejná jako v loňském roce: poplatek za odpady 440,- Kč/osoba/rok, stočné 720,- Kč/osoba/rok, 1. pes 100,- Kč/rok, 2. a každý další pes 150,- Kč/rok.
Zpět | Tisk