Veřejná zakázka - výměna podlahových krytin na zdravotním středisku

Obec Šitbořice vyhlašuje výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu - výměna podlahových krytin v budově zdravotního střediska a to:

Čekárna zubní ordinace : 21.8 m2 , 21.2 m soklová lišta, 3 ks 80 cm přechodová lišta
Zázemí zubní ordinace : 12 m2 , soklová lišta 13.6 m , 2 ks 80 cm přechodová lišta
Čekárna Dětská ordinace: 21.8 m2 , soklová lišta 20 m , 2 ks 80 cm přechodová lišta
Čekárna praktický lékař : 21.12 m2 , soklová lišta 17 m , 3 ks 80 cm přechodová lišta

Požadujeme materiál Vinyl, zátěžová třída nejméně 42, nášlapná vrstva 0.60 , lišta soklová Fatra click výška 60 mm.
Realizace musí proběhnout v době, kdy bude zdravotní středisko mimo provoz a to od 21.1 do 26.1. 2017.
Prohlídka na místě je možná kdykoliv v provozní době ZS.
Nabídky budou přijímány nejpozději do 18.1.2017 do 16:00 hodin na podatelně OÚ Šitbořice a to poštou i osobně.
Nabídky v zapečetěné obálce označte nápisem "Neotvírat - veřejná zakázka - výměna podlahových krytin v budově ZS"
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy, ve které bude uvedena celková cena, termín realizace, platební podmínky, záruční podmínky a sankce.
Jediným kritériem pro výběr dodavatele bude celková cena.

Zpět | Tisk