Veřejná zakázka - ul.Osvobození - komunikace a kanalizace

Obec Šitbořice vyhlašuje výzvu pro podání nabídek na projektantskou a inženýrskou činnost pro akci "Šitbořice - ul.Osvobození - komunikace a kanalizace".
Zadávací dokumentaci si můžete stáhnout z níže uvedených odkazů.

Výzva k podání nabídky
Textová část
Návrh smlouvy
Krycí list nabídky
Prohlášení dle § 74

Zpět | Tisk