Veřejná zakázka - výměna kotlů v budově Orlovny

Obec Šitbořice vyhlašuje výzvu k podání nabídek na výměnu kotlů v budově orlovny.

Termín zahájení prací je od 15.11.2016.
Termín dokončení je požadován nejpozději do 18.11.2016
Nabídky budou přijímány na OÚ Šitbořice v pracovní době a to nejpozději do 14.11.2016 do 15:00 hodin v zapečetěné obálce s nápisem "neotvírat - veřejná zakázka - výměna kotlů v Ollovně".
Nabídka musí obsahovat vyplněný slepý rozpočet, který si můžete stáhnout zde, dále pak návrh smlouvy o dílo s uvedením termínu dokončení, platebními a záručními podmínkami. Obec neposkytuje zálohu.
Místo instalace je možné prohlédnout po dohodě s panem Konečným - tel. 774 070 314.

Zpět | Tisk