Categories: Info pro občany
      Date: 14. 03. 2016 11:21
     Title: Videokanál Šitbořice

Znovunaladění místního videokanálu.

Vážení občané,
na místním videokanále je v současné době promítán záznam z bodování vína z roku 1989 a z členské schůze zahrádkářů z roku 1994.
Minulý týden na tomto kanále provedla firma Noel opravu a následkem toho některé televizory vyžadují tento kanál znovu naladit. V případě, že Váš televizor na tomto kanále hlásí, že není signál, tak proveďte ruční ladění pouze na tomto kanále. Jedná se o kanál 30, frekvence 546 MHz.
V případě, že použijete automatické ladění, tak problém také vyřešíte, ale pravděpodobně se Vám změní pořadí uložených televizních stanic.

 

Děkujeme za pochopení.

skryj: 0