Categories: Info pro občany
      Date: 29. 03. 2016 16:20
     Title: MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2016

Upozorňujeme občany, kteří neplatí místní poplatky (poplatek za odpady, psa a stočné) prostřednictvím SIPO, aby je uhradili nejpozději do 31.03.2016. Platbu můžete provést osobně na pokladně OÚ nebo bezhotovostně zasláním na účet číslo 4121651/0100, VS 1340+číslo domu, do zprávy pro příjemce uvést "poplatky 2016". Výše poplatků zůstává stejná jako v loňském roce u poplatku za odpady a psa: poplatek za odpady 440,- Kč/osoba/rok, 1. pes 100,- Kč/rok, 2. a každý další pes 150,- Kč/rok. Stočné je od 1.1.2016 navýšeno na 720,-Kč/osoba/rok.