Categories: Info pro občany
      Date: 24. 02. 2015 14:16
     Title: Nové provizorní sběrné místo

Vážení občané,

z důvodu zahájení výstavby nového sběrného dvora budou kontejnery dočasně přemístěny ke kotelně základní školy na ulici Nikolčická. Na toto místo bude možné odevzdat odpad ve stejném čase jako doposud, to znamená každou sobotu od 8:00 do 12:00 hod. Zároveň Vás upozorňujeme na to, že až do doby zprovoznění nového sběrného dvora nebude možné odevzdávat nebezpečný odpad a větší elektrospotřebiče, jako jsou televizory, ledničky a mrazáky. Drobné elektro je možné odkládat do boxu u stodoly před radnicí. Nové provizorní místo u základní školy bude v provozu již od této soboty, to znamená od 28.2.2015. Plný provoz nového sběrného dvora na původním místě bude zahájen v průběhu měsíce srpna 2015. Děkujeme za pochopení.