Categories: Info pro občany
      Date: 30. 01. 2015 10:04
     Title: MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2015
Upozorňujeme občany, kteří neplatí místní poplatky (poplatek za odpady, psa a stočné) prostřednictvím SIPO, aby je uhradili nejpozději do 31.03.2015. Platbu můžete provést osobně na pokladně OÚ nebo bezhotovostně zasláním na účet číslo 4121651/0100, VS 1340+číslo domu, do zprávy pro příjemce uvést "poplatky 2015". Výše poplatků zůstává stejná jako v loňském roce: poplatek za odpady 440,- Kč/osoba/rok, stočné 612,- Kč/osoba/rok, 1. pes 100,- Kč/rok, 2. a každý další pes 150,- Kč/rok.
skryj: 0