Categories: Info pro občany
      Date: 16. 05. 2014 09:27
     Title: Omezení dopravy na silnici II/380

Uzavírka silnice II/380 Těšany – Borkovany

V úseku od obce Těšany po křižovatku na Šitbořice může být omezen provoz pouze do jednoho jízdního pruhu a to v termínu od 15.5.2014 do 13.6.2014. Počítejte proto se zdržením.
Tento úsek bude úplně uzavřen po dobu pokládky spodní asfaltové vrstvy a to v termínu 14.6.2014 – 15.6.2014. Po tomto termínu bude tento úsek sjízdný v obou pruzích pouze s rychlostním omezením. 
Ke krátkodobé úplné uzávěrce dojde ještě jednou a to při pokládce horní obrusné vrstvy. Tento termín však zatím není znám, ale mělo by se to týkat některého víkendu v měsíci červenci. Až bude termín znám, budeme Vás informovat.

Další uzávěrka se bude týkat úseku silnice II/380 od křižovatky směrem na Borkovany až po křižovatku Klobouky – Martinice – Velké Hostěrádky. Zde bude zákaz vjezdu s výjimkou IDS a občanů obce Borkovany na zvláštní povolení a to v termínu 26.5.2014 – 1.8.2014. S touto uzávěrkou bude souviset objížďka vedená ve směru od Klobouků U Brna přes Martinice, Diváky, Nikolčice, Šitbořice na Těšany a opačně.
V době úplné uzávěrky úseku od obce Těšany po křižovatku na Šitbořice ve dnech 14. a 15.6.2014, bude tato objížďka vedena přes Martinice, Diváky, Nikolčice, Křepice, Velké němčice, Moutnice a zpět.