Categories: Info pro občany
      Date: 28. 03. 2014 08:27
     Title: Místní poplatky v roce 2014
Upozorňujeme ty občany, kteří neplatí místní poplatky, t.j. poplatek za odpady, psa a stočné, prostřednictvím SIPO, aby je uhradili nejpozději do 31.3.2014. Platbu můžete provést osobně na pokladně OÚ nebo bezhotovostně zasláním na účet číslo 4121651/0100, VS 1340+číslo domu, do zprávy uvést "poplatky 2014". Výše poplatků zůstává stejná jako v loňském roce: odpady 440,- Kč/osoba/rok, stočné 612,- Kč/osoba/rok, 1. pes 100,- Kč/rok, 2. a další pes 150,- Kč/rok.                
skryj: 0