Categories: Info pro občany
      Date: 04. 11. 2013 16:44
     Title: Vyhlášení volného dne ředitelkou školy
Dne 8.11.2013

V souladu s § 24 zákona č. 561/2001 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji dne 8.11.2013 z technických důvodů volný den pro žáky školy. Ve škole bude v tento den vypnutý elektrický proud, nebude se topit ani vařit.

Žáci a jejich zákonní zástupci byli o volném dnu informováni písemnou formou. Pro žáky, kteří přijdou do školy, je zajištěn náhradní vzdělávací program.

PaedDr. Jarmila  Novotňáková, ředitelka školy

skryj: 0