Categories: Info pro občany
      Date: 06. 08. 2013 15:11
     Title: Nový územní plán

Vážení občané,

Obec Šitbořice připravuje tvorbu nového územního plánu. Upozorňujeme proto všechny občany, že mohou uplatnit svoje požadavky a náměty ke změnám a využití území. Požadavky a náměty se budou přijímat pouze v písemné formě doručené na OÚ Šitbořice nejpozději do 31.08.2013.

skryj: 0