Categories: Info pro občany
      Date: 11. 09. 2010 14:45
     Title: Oprava Sokolovny

Dne 10.9.2010 byla dokončena oprava interiéru sokolovny. Při této opravě byla vyměněna kompletně celá podlaha včetně izolace proti vodě. Dále byly vyměněny 4 ks radiátorů v přísálí. Bylo také vyměněno veškeré dřevěné obložení, které bylo zvýšeno na 2 metry. Za povšimnutí stojí důmyslné schování radiátorů v sále, kdy cirkulaci vzduchu zajišťují sací a výduchové otvory. V pekle byla vyměněna elektroinstalace vč. ventilátorů a osvětlení. Celá budova je nově vymalována a také jsou nově natřeny některé dveře. Na výměnu parket se podařilo získat 300 tis. Kč z JMK a dalších 300 tis.poskytlo Zemědělské družstvo Šitbořice. Zbytek bude dofinancován z rozpočtu obce. V součtu všechny tyto opravy přijdou na necelý 1 mil. Kč.

Průběh prací si můžete prohlédnout ve fotokronice, nebo můžete použít tento odkaz.