Categories: Úřední deska
      Date: 15. 05. 2019 09:14
     Title: Závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet obce za rok 2018
FIN 2-12 M
Inventarizační zpráva
Příloha
Rozvaha
Rozvaha MŠ
Rozvaha ZŠ
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva o výsledku přezkoumání 

skryj: 1