Categories: Info pro občany
      Date: 14. 03. 2017 13:14
     Title: Odměna za třídění odpadu za rok 2016
Oznamujeme, že odměna za třídění odpadu byla občanům, kteří nahlásili svoje číslo účtu, již na tento účet zaslána. Prosíme o provedení kontroly. Zbývající část odměn bude vyplácena v hotovosti ve středu 29.3.2017 v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin a ve čtvrtek 30.3.2017 v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin na pokladně OÚ Šitbořice. Odměna v hotovosti se bude vyplácet pouze v tyto dny, nevyzvednuté odměny propadají ve prospěch obce.